TEKNO TAKIM A.S. IS A MEMBER OF WORLDWIDE YG-1 (KOREA) GROUP
TEKNO TAKIM A.S. IS A MEMBER OF WORLDWIDE YG-1 (KOREA) GROUP
Firma Bilgileri > Malzeme Bilgisi
Malzeme Bilgisi

Alaşım elementlerinin çeliğin özelliklerine genel faydalı etkileri
Maksimum %2,06 karbon içeren demir karbon alaşımları çelik olarak adlandırılır.
Karbon: Mukavemet ve sertleşme kabiliyeti sağlar. Şekillenebilirliği ve kaynak kabiliyetini azaltır.
Krom: Sertleşme derinliği, ısıl mukavemet, korozyona dayanıklılık sağlar. Krom paslanmaz çeliklerin temel alaşım elementidir.
Nikel: Sertleşme derinliği, süneklik, ısıl genleşme
Manganez: Dayanımı artırır.Sertleşme derinliği, kaynak kabiliyeti, sünekliği geliştirir. Kükürt (S) ile bağlanarak(MnS), kükürdün sebep olacağı kırılganlığı (kırılgan FeS bileşimini) engeller.
Silisyum: Yüksek sıcaklığa dayanıklılık ve manyetik özellikleri geliştirir; çekme dayanımını ve elastikiyeti geliştirir. Oksijen giderici olarak çelikte yer alır.
Molibden: Isıl mukavemet, temper(meneviş) gevrekliği, korozyona, aşınmaya dayanıklılık sağlar.
Vanadyum: Isıl mukavemet, temperlenmeye dayanıklılık sağlar. Tane küçültücü ve karbür yapıcı etkisi vardır; dayanımı artırır. Sertleşebilme kabiliyetini geliştirir.
Tungsten: Isıl sertlik, temperlenmeye dayanıklılık, aşınma mukavemeti sağlar. Yükselen sıcaklıkta sertliği korur. Bu nedenle hız çeliklerinde vs yararlanılır.
Kobalt: Alaşımlı takım çeliklerinde kullanılan bir alaşım elementidir. Takım çeliklerinin sıcakta sertliğini muhafaza etmesi için kullanılır. Aşınma mukavemeti sağlar.
Alüminyum: Kavlanmaya karşı dayanıklılık
Titanyum (Ti): Vanadyum gibi tane küçültücü etkisi vardır. Ancak bu etkisi vanadyumun etkisinden daha yüksektir.
Alüminyum (Al): Oksijen gidermek için kullanılır. Akma dayanımını ve darbe tokluğunu arttırıcı etki gösterir. Ayrıca alüminyumun tane küçültücü etkisi vardır, nitrasyon çeliklerinin temel alaşım elementidir. Bazı mikro alaşımlı çeliklerde de nitrür ve karbonitrür oluşturan mikro alaşım elementi olarak da kullanılır.
Kurşun (Pb): Haddelenebilirliği azaltır. Haddeleme esnasında kopmalara neden olur, yüzey kalitesini olumsuz yönde etkiler. çeliklerin talaşlı şekillendirme kabiliyetine artırır, bu yüzden otomat çeliklerinde alaşım elementi olarak kullanılır.
Azot (N): İstenmeyen bir elementtir. Azot kırılganlığına neden olur, eğme özelliklerini çok kötüleştirir.
Bakır (Cu): Akma ve çekme dayanımını arttırır, yüzde uzamayı ve şekillenebilirliği azaltır. Korozyon dinencini yükseltir.
Kalay (Sn): Akma ve çekme dayanımlarını pek etkilemez, fakat sıcak haddelemelerde sorunlar yaratır.
Nikel (Ni): Nikelin darbe tokluğunu ve tavlı çeliklerde dayanımı artırır. Nikel östenitik paslanmaz çeliklerin kromdan sonra ikinci en önemli alaşım elementidir. Östenitik paslanmaz çeliklerde ki nikel miktarı %7-20 arasındadır.
Kükürt (S): Akma ve çekme mukavemetine etkisi yok denecek kadar azdır. Fakat malzemenin yüzde uzamasına ve tokluğuna etkisi çok fazladır. Kükürt malzemenin tokluğunu ve sünekliğini önemli ölçüde azaltır. Kükürt çelik içinde çeliğin üretiminden kalan bir elementtir ve yukarıda belirtilen istenmeyen özellikleri nedeniyle yapıdan mümkün mertebe uzaklaştırılır. Sadece talaşlı şekillendirilmeye uygun otamat çeliklerinde kükürt miktarı yüksek tutulur.
Fosfor (P): Fosfor çeliğin akma ve çekme dayanımını arttırır, yüzde uzamayı ve eğme özelliklerini çok fazla kötüleştirir, soğuk kırılganlık yaratır, talaşlı şekillendirme kabiliyetini arttırır. Fosfor çelik içinde üretim işlemlerinden kalan bir elementtir ve istenmeyen özellikleri nedeniyle mümkün mertebe yapıdan uzaklaştırılır.

ELEMENTLERİN ÇELİK ALAŞIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Si Mn* Mn** Cr Ni* Ni** Al W V Co Mo S P
Sertlik artar artar azalır artar artar azalır - artar artar artar artar - artar
Mukavemet artar artar artar artar artar artar - artar artar artar artar - artar
Akma Noktası artar artar azalır artar artar azalır - artar artar artar artar - artar
Uzama azalır değişmez azalır azalır değişmez artar - azalır değişmez azalır azalır azalır azalır
Darbe Direnci azalır değişmez - azalır değişmez artar azalır - artar azalır artar azalır azalır
Elastisite artar artar - artar - - azalır - artar - - - -
Sıcaklığa dayanım artar değişmez - artar artar artar - artar artar artar artar - -
Soğutma hızı azalır azalır azalır azalır azalır azalır - azalır azalır artar azalır - -
Aşınma direnci azalır azalır - artar azalır - - artar artar artar artar - -
Dövülebilirlik azalır artar azalır azalır azalır azalır azalır azalır artar azalır azalır azalır azalır
İşlenebilirlik azalır azalır azalır - azalır azalır - azalır - değişmez azalır artar azalır
Oksitlenme eğilimi azalır değişmez azalır azalır azalır azalır azalır azalır azalır azalır artar - azalır
Korozyon direnci - - - azalır - artar - - artar - - azalır artar
(*) ostenitik çelik - (**) perlitik çelik

Malzeme Seçim Rehberi

Malzeme Tanımı Material No Germany DIN Turkiye Japan JIS USA AISI/SAE Ham Sertlik Brinell (HB) SERT.
SONRASI (after tempering) OLASI SERTLİK
Çekme dayanım (Tensile Strength) Rm(MPa)N/mm2
10 ÇELİKLER                
10.1 Manyetik Yumuşak Çelikler (Magnetic Soft Steels)        
  1.1013 RFe100       <120   <400
  1.1015 RFe60       <120   <400
10.2 Yapı Çelikleri (Structural Steels)    
10.2.1 Yapı çelikleri (Structural Steels) - İşlenebilirliği değişkendir. Karbon oranı arttıkça düzenli işlenebilir karakter kazanır /Variable machinability. Improved uniform machinability character as well as Carbon % is increased.    
Transmisyon. İnşaat sanayiinde çubuk yapımı, sıcak haddelenmiş profil imalatında kullanılır. 1.0036 St37-2   SS34   <200   360-440
  1.0044 St44-2       <200   <700
Miller, hassas olmayan dişliler, pres altlıkları imalatında kullanılır. 1.0050 St50-2   SS50   <200   <700
10.2.2 Sementasyon Çelikleri / Yüzeyine karbon emdirilebilir çelikler (Case carburizing steels) - Düzenli işlenebilir karakterdedir /Uniform machinability material character    
Alaşımsız sementasyon çeliğidir. 1.0401 C15   S15C 1015 <200   <700
Cıvata, somun, konstrüksiyonda gövde olarak ıslah edilebilir makine parçaları imalatında. Aynı zamanda yapı çeliği olarak kabul edilir. 1.1121 Ck10   59 CK/S10C 1010 <200   <700
Alaşımsız sementasyon çeliğidir. Makine elemanlarında mukavemet gerektiren yerlerde kullanılır. Isıl işlem uygulanabilir. Aynı zamanda yapı çeliği grubuna dahildir. 1.1141 Ck15   S15/S15CK 1015 <200   <700
Alaşımlı sementasyon çeliğidir. 1.7015 15Cr3     5015 <200   <1000
  1.7131 16MnCr5 16MnCr5 5115 5115 160   <700
  1.7147 20MnCr5   DAIRO SEIKO SMK21 5120 170 210 <700
Genel dişlilerde, şanzıman redüksiyon dişlilerinde, perno ve mil imalatında kullanılır. 1.7131 16MnCr5            
Otomobil ve traktör dişlileri vs yapımında kullanılır. Sementasyon işlemi uygulanarak yüzeyine sertlik verilir. Çekirdeği yumuşak kalarak darbeye karşı tokluk özelliği sağlar. 1.6523 21NiCrMo2 21NiCrMo2 SNCM 220(H) 8620      
10.2.3 Kolay İşlenebilir Çelikler (Free Machining Steels) - Talaş kaldırmaya karşı dirençleri düşüktür    
Otomat çeliğidir. 1.0718 9SMnPb28       <200   <700
  1.0721 10S20       <200   <700
  1.0722 10SPb20       <200   <700
  1.0726 35S20 35S20   1140 <200   <700
Otomat çeliğidir. 1.0727 45S20       <200   <700
12.4 Döküm Yapı Çelikleri (Cast Structural Steels)    
Çelik döküm 1.0416 GS-38       <200   <700
Çelik döküm 1.0446 GS-45       <200   <700
Çelik döküm 1.0552 GS-52       <200   <700
10.3 Orta Karbon Çelikleri- TAVLANMIŞ (Plain Carbon Steels - TEMPERED) / Değişken ve düzenli işlenebilirlik karakteri (Variable and uniform machinability character)    
Cıvata, mil, dişli çarklar, taşıyıcı dingil imalatında kullanılır (ısıl işlem uygulanabilir). 1.0501 C35   S35C 1035 <250   <700
Transmisyon milleri, raylar,dişliler vs yapımında kullanılır.İndiksiyon ve alevle sertleştirilir. 1.0511 C40   C40 1040 <250   <850
Alaşımsız temperlenmiş çelik. Frezeli miller, raylar, yük kancaları. Dişliler , kancalar,kazma,kürek,çapa vs yapımında kullanılır. İndiksüyon ve alevle sertleştirilir. 1.0503 C45   S45C/S45CM 1045 <250   <850
Cer kancaları, kazmalar, frezeli miller ve dişli yapımında kullanılır.   C50       <250   <850
Alaşımsız temperlenmiş çelik. 1.0535 C55   S55C/S55CM 1055 <250   <850
Alaşımsız temperlenmiş çelik. Tipik çelik malzemelerin kullanıldığı yerlerde kullanılır. Sertleşme kabiliyeti ve mukavemeti iyidir. 1.0601 C60     1060 <250   <1000
  1.1157 40Mn4   - 1035/1041 <250   <850
Makina, civata, somun imalatı (ısıl işlem uygulanabilir). 1.1151 Ck22 C22 (Ç1020) S20CK 1020/1023 <250   <700
Makina, dingil, gemi şaftları, cıvata vs. yapımında kullanılır. 1.1181 C35E (CK35) Ck35 (Ç1030) S 35C 1035/1038 <250   490
Transmisyon milleri, raylar, dişli imalatı (sertleştirilebilir) 1.1186 Ck40 Ç1040 S40C 1040     <850
Alaşımsız temperlenmiş çelik. Genel uygulamalarda kullanılır. Bazen enjeksiyon kalıplarında da bu malzemeden yararlanılır. 1.1191 C45E (Ck45) Ck45 (Ç1050) S45C/S48CM 1045 <250   <850
Alaşımsız temperlenmiş çelik. 1.1221 Ck60 Ck60 (Ç1060) S58C 1060 <250   <1000
Basma gerilimine maruz yüklerde, manivela, mil imalatında kullanılır. 1.0050 St50-2   SS50(SS490 - <200   <850
Transmisyon. Sanayi ve inşaat sektöründe mukavemet gereken durumlarda kullanılır.   St52-3           <850
Mukavemet gerektiğinde, dişli çarklarda kullanılır. 1.0060 St60-2   SM570/SM58 - <200   <850
10.4 Alaşımlı Çelikler (Alloy Steels) / Düzenli işlenebilirlik karakteri (Uniform machinability character) HB250-300 - Çekme mukavemeti <850    
10.4.1 Soğuk İş Çelikleri (Cold Work Tool Steels)    
  1.2067 100Cr6 100Cr6 SUJ2 L3 <250   <850
SPK adı ile de anılır. 4mm'ye kadar sac kesme kalıpları, soğuk şekil verme kalıpları, çapak alma kalıpları, kesme bıçakları, sac basma kalıpları, talaş kaldırma ve aşınmaya dayanıklı kalıp elemanları, aşındırıcı tozları presleme takımlarında ve ahşap işleme takımlarında kullanılır. 1.2080 X210Cr12 X210Cr12 SKD1 D3 <250 60-64 <850
Paslanmaz plastik kalıp çeliği (martensitic)(annealed&treated) - Korozyona mükemmel dirençli olup,tıbbi ve optik cihaz kalıplarında, ekstrüzyon enjeksiyon kalıplarında kullanılır. 1.2083 X42Cr13   SUS420J2 420 <250 53-56 <780
Kalıp çeliği 1.2085             1080
Plastik takım çeliği olarak kullanılır. Soğuk iş takım çeliğidir. Paslanmaz plastik kalıp çeliği (HRc27-33) Pvc gibi aşındırıcı ortamlarda kullanılan ekstrüzyon ve enjeksiyon kalıpları, plastik enjeksiyon makinalarında ekstruder kafaları imalatında faydalanılır. 1.2316 X36CrMo17       250-350 HRc48-52 (32-50) <1300
  1.2363 X100 CrMoV 5 1   SKD12 A2 <250   <850
Kalıp çeliği. 4mm'ye kadar her türlü sac kesme, sıvama ve bükme kalıplarında, vida cıvata ovalama tarakları, diş açma takımları, ağaç frezeleri, perçin ve cıvata başlarını şişirme vs işlemlerde kullanılır. Enjeksiyon kalıplarında da yararlanılır. 1.2379 X155 CrVMo 12 1   SKD11 D2 <250 60-65 (HRc58 yaygındır) <1300
Tokluk istenen 6mm'ye kadar metal sac kesme, koparma, ezme, sıvama, derin çekme kalıplarında, soğuk ekstrüzyon kalıplarında, aluminyum, çinko tüp imal kalıplarında, ovalama taraklarında/makaralarında, markalama takımlarında, cıvata, somun, perçin üretiminde delici-şişirici olarak, ezme ve profil ile boru imal makaralarında, ahşap frezelerinde, aşındırıcı plastiklerde plastik kalıplarında ve plastik kesme-ufalama bıçaklarında kullanılır. Sverker21 1.2379         210   <1300
Sert ve ince saçların laminasyon kalıpları gibi kesilmesinde yüksek ömürlü ve nadir bakım isteyen kalıp malzemesi olarak; 3mm'ye kadar metal kesme, koparma uygulamalarında; uzun ömürlü pres takımlarında; form verme takımlarında; aşındırıcı plastik ve seramik kalıplarında kullanılır. Ayrıca demir-çelik tesislerinde ve haddehanelerinde yolluk makarası olarak kullanılmaktadır. Tel erozyon ile işlenecekse mutlaka yüksek sıcaklık menevişi yapılmalıdır. (en çok 56-58 HRc) Sverker 3 1.2436         240 HRc56-58 2200 (HRc62'de) 1850 (HRc55'de) 1600 (HRc50'de)
  1.2510 100MnCrW4     O1 <250   <850
Yağda sertleştirilebilinen , darbe dayanımı yüksek olan soğuk iş takım çeliğidir. 12mm'ye kadar olan sacların kesme kalıplarında , soğuk delik açma zımbalarında , basınçlı hava ile çalışan keskilerde , makas ve yontma bıçaklarında , tahta işleme takımlarında kullanılır. 1.2550 60WCrV7     S1 <250   <850
Soğuk iş kalıp çel.- 4mm ve üstü kalın sacların kesme ve bükme kalıplarında kull.4% nikelli, aşınma dayanımı yüksek. Çatal bıçak takımı kalıpları, yüksek gerilim madeni para takımları, yoğun ölçüm materyalleri için soğuk kesme bıçakları vs. 1.2767 X45NiCrMo4       250-350 52-57 <1300
  1.2823 70Si7       <250   <850
  1.2826 60MnSiCr4       <250   <850
Soğuk iş kalıp çeliği - Bükme ve sarma kalıpları, kesme bıçakları, (kağıt vs.), vida tarakları, civata sanayi için çapak alma takımları, küçük boyutlu plastik kalıpları, kılavuz pimler, ölçme aletleri ve matrixlerde kullanılır. 1.2842 90MnCrV 8 90MnCrV 8 - O2 <250 58-62 (<1300) 775
10.4.2 Yüksek Hız Çelikleri (High Speed Steels) / Kesici takım imalatında kullanılırlar    
  1.3202 S12-1-4-5   - T15 <250   <1300
%10 Co'lı yüksek hız çeliği 1.3207 S10-4-3-10     T42 <250   <1300
%5 co'lı yüksek hız çeliği - Ağır talaş kesici takımlarının tamamı, broşlar 1.3243 S6-5-2-5   SKH55/SKH9 - <280 64-67 <1300
%7 co'lı yüksek hız çeliği 1.3247 S2-10-1-8   SKH59 M42 <250   <1300
  1.3249 S2-9-8   - M33/M34 <250   <1300
Kesici takımlarda ve kesme kalıplarında kullanılır. Çok yüksek hızda çalışan ve talaşlı imalatta kullanılan torna kalemleri, frezeler, matkaplar, raybalar, planya kalemleri vs. 1.3343 S6-5-2   SKH51 M2 <250 64-66 <1300
  1.3344 S6-5-3   SKH52/SKH53 M2 Class 2 <250   <1300
  1.3348 S2-9-2     M7 <250   <1300
  ASP 23 (S 6-5-3)       <250   <1300
  ASP 30         <250   <1300
  ASP 60         <250   <1300
10.4.3 Alaşımlı Dökme Demirler (Alloyed Cast Irons)    
Alaşımlı sementasyon çeliği özelliğindedir. 1.5919 GS-15Cr Ni 6     3115 180-200   <850
Daha iyi kaynak özelliği için 4140'tan daha düşük karbonlu tasarlanmıştır. 1.7218 GS-25Cr Mo4   SCM420 4130 <250   <850
10.4.4 Islah Çelikleri (Tempered Steels)    
** Islah, koruyucu gaz altında belirli bir sıcaklıkta ( 820-1050°C) tutma ve çeliğin özelliğine göre uygun soğutma ortamında (Yağ,hava,su, polimer,akışkan yatak,tuz, gaz) soğutulmasıdır. Bu işlemle çelik çekirdeğine kadar sertleşir.    
  1.5710 36NiCr6   SNC236 3135     <850
  1.6510 36CrNiMo4   - 9840 430     <850
  1.6546 40NiCrMo22   SNCM240 8640     <850
Isıl işlemli kullanılır. Alaşımda nikel vardır. 4140'tan daha fazla mukavemeti ve derin sertlik alma özelliği vardır. 1.6582 34CrNiMo6 (Ç4340) SNCM 447       <850 (HRc45'de1450)
Frezeli kayıcı miller yüksek torsiyon milleri ve kesici takım malafaları yapımında kullanılır. 1.7035 41Cr4 41Cr4 (Ç5140) SCr440(H)(M) 5140 <250 HB280 <850
  1.7220 34Cr Mo4 34CrMo4 (Ç4130) SCM432 4130, 4135, 4137 <250   <850
İş makinesi paletleri, dişliler, miller, aks, darbeye dayanıklı parçalar ve yüksek basınca dayanıklı ekipman yapımında kullanılır. Makine parçalarında kullanılan en yaygın malzemedir. İçindeki Cr ve Mo, iyi ısıl işlem almasını sağlar. Kimi enjeksiyon kalıplarında da faydalanılır. 1.7225 42CrMo4 42CrMo4 (Ç4140) SCM440(H)(M) 4140/4142 <250 max.HRc55 <850
  1.7228 50 Cr Mo 4 50CrMo4 5 SCM5 4150 220 HB320 <850
  1.8159 50CrV4 50CrV4 (Ç6150) SUP10 6145/6150 220-300   <850
10.4.5 Nitrasyon Çelikleri (Nitriding Steels) /Nitrasyon düşük sıcaklıkta (495-580°C) parça yüzeyine azot emdirilmesiyle sağlanır. Hızlı soğuma gerektirmediği için çarpılma minimum seviyededir.    
  1.8504 34CrAl6       <250   <1000
  1.8506 34CrAlS5       <250   <850
  1.8509 41CrAlMo7       250 HB320 <1000
  1.8515 31CrMo12       <250   <850
10.5 Yüksek Alaşımlı Çelikler - Takım Çelikleri/Tavlamış çelikler (High Alloy Steels - Tool steels/Tempered steels) / HB250-350; HRc25-38 / Çekme mukavemeti 850-1200N/mm2    
10.5.1 Kalıp ve Takım imalatında kullanılabilen alaşımlı çelikler (Alloy Steels for Moulds and Tools )    
Kalıp çeliği - civa çeliği yerine daha yüksek aşınma direnci sunar. 1.2162           HRc52 660
Civa çeliği diye bilinen C ve Cr karışımı soğuk iş takım çeliğidir. Pim,itici vs yapımında kullanılır. H8 ve H9 taşlanmış olarak kullanılır. 1.2210 115CrV3       250-350 64-66 850-1200
Plastik ve basınçlı döküm sanayinde enjeksiyon kalıplarında kalıp hamili ve bağlantı parçaları olarak kullanılır. Yüzeye nitrasyon uygulanabilir. Sementasyon yapılabilir ve krom kaplanabilir. 1.2311 40CrMnMo7       250-350 54 1080
Plastik kalıbı malz. Enjeksiyon kalıplarında kullanılır. HRc27-33'ye ön sertleştirilmiş bulunur. Yüksek kükürt oranı içerir. İşlenebilirliği rahat olan, orta ve büyük ölçekli plastik kalıp çeliğidir. Krom kaplanabilir. 1.2312 40CrMnMo58-6       250-350 54 <1300
Soğuk iş çeliğidir- 2mm'ye kadar sac kesme ve bükme kalıplarında kull. 1.2436 X210 CrW 12   SKD2 - 250-350 >HRc38 850-1200
1.2080 in zayıf kaldığı noktalarda kullanılan hassas kesme ve ezme kalıplarında soğuk ekstrüzyon kalıplarında derin çekme ve sıvamalarda kullanılan soğuk iş çeliği malzemedir. 1.2601 X165 CrMoV 12   - - 250-350 63-65 850-1200
  1.2711 55 NiCrMoV 6       250-350 >HRc38 850-1200
  1.2713 55 NiCrMoV 6   SKT4 L6 250-350 >HRc38 850-1200
  1.2743 60NiCrMoV12 4       250-350 >HRc38 850-1200
  1.2766 35NiCrMo16       250-350 >HRc38 850-1200
Form ve punch takımlarında tercih edilir. örn. Kalıp ve punch bükme takımı -ovalama topları-endüstriyel bıçaklar-makine elemanları (örn. kızaklar) - yüksek tokluk-homojen yapı ve iyi işlenebilirlik, avantajlarıdır. Bohler K340 ISODUR         HRc57-63    
Mükemmel aşınma direnci ve çapaklanma direncini birlikte sunan yüksek vanadyumlu PM (powder metallurgy) çeliğidir.
Çok az miktarda ametal maddenini karışımını sağlayan PM teknolojisinin ürünüdür.Takım imalatı için iyi taşlanabilirlik ve ısıl işlemde az çarpılma özelliği verir. 60–65 HRC'e kadar sertleştirilebilir. Karbürün kırılganlık ya da çapaklanma gösterdiği takım uygulamalarında tercih edilir.
Uddeholm Vanadis 10 Soğuk iş çeliği Uddeholm Vanadis 10       Soft annealed to 280–310 HB 60–65 HRC  
Merdane topları ve takım imalatında kullanılabilen, yüksek baskı mukavemetine sahip malzemedir. işlenebilirliği ve taşlanabilirliğinin yanında ısıl işlemde çarpılmama özelliği iyidir. PM prosesi sayesinde ametal muhteviyatı çok azdır.Yapışmanın ve aşınmanın sorun olduğu uygulamalarda başarılıdır. Nozzle, ring valfleri, granuler bıçaklar ya da vidalı millerde tercih edilir. Uddeholm Vanadis 23 (Sıcak iş çeliği)   (AISI M3:2/W.-Nr. 1.3395)     Soft annealed to approx. 260 HB    
Yüksek Co alaşımlı bir PM yüksek hız - soğuk iş çeliğidir.Yüksek basınç mukavemeti, 67 HRC, ve iyi aşınma direnci AISI42'ye karşı iyi bir alternatif olma özelliği verir. P/M prosesi sayesinde ölçüsel stabilitesi iyidir. UDDEHOLM VANADIS® 30 Uddeholm Vanadis 30 W.-Nr. 1.3294 ~AISI M3:2 +Co     HB300-320 (tavlı) HRc67 <1300
Plastik enjeksiyon kalıpları, form verme kalıpları, kalıp setleri, makine parçaları, kesme ve sıvama kalıpları Toolox33         310   1080
Plastik enjeksiyon kalıpları, metal enjeksiyon kalıpları, soğuk iş uygulamaları, makine parçaları, kesme ve sıvama kalıpları Toolox44         500   1450
Isıya dayanıklı alaşımdır. Hem aşınma direnci hem de tokluk gereken durumlarda tercih edilir. Malzeme spektral analizi 20-32mm kalınlığındaki plakalar için verilmiştir. Kalınlık arttıkça içerik değerleri yükselir. HARDOX400         370-430 HRc45 1250
Aşınma direnci gereken kalıplarda tercih edilir. Malzeme spektral analizi 20-32mm kalınlığındaki plakalar için verilmiştir. Kalınlık arttıkça içerik değerleri yükselir. HARDOX500         470-530 HRc55  
10.5.2Sıcak iş için kullanılan alaşımlı çelikler (Alloy steels for hot work)    
Alaşımsız takım çeliği mükemmel işlenebilirlik kolaylığı. Plastik kalıp çeliğidir. Kalıp hamillerinde, enjeksiyon kalıplarında parlaklık gerektirmeyen sertleştirme gerektirmeyen parçaların imalinde kullanılır. 1.1730           HRc50'de Rm1080-1270N/mm2 640
Aluminyum enjeksiyon kalıplarında kullanılır. Boru merdane ve çubuk ekstrüzyon kalıp ve muhafazaları gibi yüksek gerilimli sıcak delme takımları, ahşap işleme takımlarında vs. 1.2343 X38 CrMoV 5 1   SKD6 H11 250-350 HRc52 <1300
Sıcak iş kalıp çeliği - Demir çelik profil basma kalıpları,aliminyum gibi hafif metal vs.alaşımları için ağır yükte çalışan,pres döküm kalıpları,sıcak zımbalar, enjeksiyon kalıpları. 1.2344 X40 CrMoV 5 1 X40 Cr5MoV SKD61 H13 250-350 52-56 850-1200
Sıcak iş çeliği- Enjeksiyon kalıpları. Yüksek sıcaklıkta çalışmaya çok elverişlidir. Termal şok direnci ve termal yorgunluk direnci yüksektir. Tüm yönlerde yeterli tokluk özelliğini verir. Derin sertleştirme, işlenebilirlik ve parlatılabilirliği iyidir. Isıl işlemde çarpılmaya karşı dirençlidir. ORVAR Supreme   Premium AISI H13, W.-Nr. 1.2344     180 HB (tavlı) HRc42-52 HRc52 - 1820 N/mm2 HRc45 - 1420 N/mm2
Termal şok dayanımı yüksek , tokluğunu uzun süre muhafaza edebilen , yüksek ısıl iletkenliğe sahip sıcak iş takım çeliğidir. Su ile soğutulan kalıplarda tercih edilir. Ağır metallerin basınçlı dökümünde , sıcak dövme ve şekil verme kalıplarında , alüminyum , bakır, pirinç gibi malzemelerin ekstrüzyon kalıplarında kullanılır. 1.2365 X32CrMoV3 3 X32Cr3Mo3V   H10 250-350 >HRc38 (HRc50'de 1720N/mm2) 850-1200
Yüksek verimli sıcak iş kalıpları ve maçalarda, enjeksiyon kalıplarında. 1.2367 X40CrMoV5 3       250-350 >HRc38- HRc56 850-1200
Metal enjeksiyon kalıpları, plastik enjeksiyon kalıpları UPKR 1.2340 ESR X38CrMoV51 MOD     H11 248 HRc53  
  1.2419 105 WCr 6   SKS31/SKS2/SKS3 - 250-350 >HRc38 850-1200
  1.2542 45 WCrV 7   Takudiu Seiko SW8 S1 250-350 >HRc38 850-1200
Soğuk iş takım çeliği olarak da kullanılır. 1.2550 60 WCr V 7     S1 250-350 >HRc38 850-1200
  1.2567 X30 WCrV 5 3       250-350 >HRc38 850-1200
Hardened, tempered steels 1200N/mm2 1.2581 X30 WCrV 9 3   SKD5 H21 250-350 >HRc38 850-1200
  1.2622 X60WCrMoV9       250-350 >HRc38 850-1200
  1.2678 X45CoCrWV 5 5 5       250-350 >HRc38 850-1200
Sıcak iş çel.- HRc37-42 sertlikte veya tavlı durumdadır. Şahmerdan preslerde, sıcak dövme ve şekillendirme kalıplarında,yüksek ısı ve darbeye dayanıklıdır. HRc40-44'ye sertleştirilmiş olarak kullanılır. 1.2714 56NiCrMoV7       350-450 52-58 850-1200
Plastik kalıp çel - Ayna parlaklığı alınabilir (HRc27-33). Cam elyaf takviyeli aşındırıcı plastikler ve PVC dışındaki tüm termoset plastik kalıplarda kalıp, maça, itici olarak kullanılır. Plastik enjeksiyon, ekstrüzyon, şişirme kalıpları. Ön sertleştirilmiştir. Çarpılma riski ve ısıl işlem maliyeti yoktur. Standart 1.2738in bir miktar geliştirilmiş formudur. Plastik kalıpları için çok uygun olup,taşıt aksesuarlarında,büro malzemelerinde ve araçlarında, her türlü şekillendirme kalıplarında kullanılır, polisajlama özelliği yüksektir. Genel olarak kalınlığı 400 mm'den büyük olan plastik enjeksiyon kalıplarında kullanılır. Impax Supreme 1.2738 ESR 40CrMnNiMo8-6-4     P20 290-330 HRc50-55 1080
Yüksek aşınma dayanımı ve parlaklık elde edilebilir. 1.2764              
En yüksek performanslı sıcak iş çeliği, 3% Co içerir. 1.2885              
Plastik kalıp çel - Orijinal sertliğinde işlenir ve kullanılır. Isıl işleme uygun değildir. Impax'a göre mekanik özellikleri (çökme, ezilme, aşınma direnci, yüksek tokluk, mukavemet) daha gelişkin olmasına rağmen işlenebilirlik kabiliyeti aynı sertlik seviyesi için daha iyidir.Isıl işleme uygun değildir. Sadece Nitrürleme ile yüzey sertliği artırılabilir işlendikten sonra. NIMAX (Uddeholm patent)       NIMAX 400-500   1200
Plastik kalıp çel.- Yüksek korozyon direnci, yüksek ısı iletim ve iyi soğuma kabiliyeti, düşük kalıp bakım maliyeti, uzun kalıp ömrü. PVC gibi korozyona yol açan malzemelerin kalıbında, lens gibi hassas yüzey gerektiren kalıplarda ve aşındırıcı malzemelerde tercih edilir. STAVAX (annealed)AISI 420 modified       AISI420 190 HRc45-52 1780 (HRc50'de) 1420 (HRc45'de)
Korozyon direnci ve kaliteli yüzey finishi gerektiren büyük kalıplar için tasarlanmıştır. Derin sertleştirilebilme özelliği iyidir. Güvenli bir imalat için yeterli tokluk ve yumuşaklıktadır. Düşük korozyon bakım maliyeti ve yüksek parlatılabilme özelliği sunar. Aşınma direnci yüksektir. Medikal, optik endüstrilerinde tercih edilir. UDDEHOLM MIRRAX ESR Plastik kalıp çeliği       AISI 420 modified Annealed to approx. 250 HB.   1780N/mm2 (HRC50'de) 1500N/mm2 (HRc45'de)
10.5.3 Sertleştirilmiş Temperlenmiş Çelikler (Hardened Tempered Steels) (sertlikleri belirtilenden daha yüksek olabilir)/ Genel olarak talaş kaldırılabilme özellikleri iyidir    
Dişli, şaft, teker imalatı 1.5864 35NiMo18       250-350 >HRc38 850-1200
  1.6580 30CrNiMo8   1 SNCM1   250-350 >HRc38 850-1200
Taşıt, motor, aparat, direksiyon, şanzıman (zorlanmalı) parçaların imalatında. 1.7361 32CrMo12       250-350 >HRc38 850-1200
Dayanım, süneklilik ve elastiklikte fazla beklentilerin olduğu parçalar. 1.7707 30CrMoV9       250-350 >HRc38 850-1200
Çok fazla zorlanan, büyük çaplı spiral, helis yaylar ve bilezik yaylar. 1.8161 58CrV4       HB240 HB240 850-1200
10.5.4 Nitrasyon Çelikleri (Nitriding Steels) / İşlenebilirlik özellikleri iyidir    
Aşınmaya zorlanan her türlü parçalar. 1.8515 31CrMo12       250-350 >HRc38 850-1200
Plastik ekstrüzyon makinelerinin vida ve kovanlarında,dişliler, tüm çeşitteki millerde, makine parçalarında, plastik enjeksiyon makinelerinde helezon ve silindir olarak kullanılır. 1.8519 31CrMoV9       250-350 >HRc38 850-1200
  1.8523 39CrMoV13 9       250-350 >HRc38 850-1200
Yuvarlak ölçülerde bulunur (HRc27-33) 1.8550 34CrAlNi7       250-350 >HRc38 850-1200
10.5.5 Rulman Çelikleri    
  1.3505 100Cr6 (W3)           <1200
  1.3520 100CrMn6 (W4)           <1200
  1.3543 X192CrMo17           <1200
10.5.6 Yay Çelikleri    
  1.5026 55Si7           <1200
  1.7176 55Cr3           <1200
  1.7701 51CrMoV4           <1200
20 Paslanmaz ve Isıya Dayanıklı Çelikler (Stainless Steels and Heat Resistant Steels )    
20.1 Kolay işlenebilir paslanmaz çelikler (Free machining stainless steels) / HB250 / Çekme Dayanımı <850
Ferritic/martensitic . Isıl işlem yapılabilir. Kromlu fakat nikelsizdir. 410' un kükürtlü tipidir. Bu sayede talaşlı imalat özelliği arttırılmıştır. Tüm durumlarda mıknatıslık özelliği gösterir. Ağır korazif şartlara uygun değildir. 1.4005 X12 CrS 13   SUS416 416 240   820
Ostenitik/martensitic. İşlenmesi zor. Isıl işlem uygulanmayan martensitik çeliktir. Kükürt ilavesi ile talaşlı işlenebilirlik özelliği geliştirilmiş olanıdır. Fazla korozif olmayan ortamlarda kullanılırlar. Otomatik tornalarda, vida, somun, mil, armatür parçaları, dişli vb. üretimler uygun malzemedir 1.4104 X12CrMoS17   SUS430F 430F <250   <850
Austenitic/ Free machining st. Genel paslanmazlık özelliği iyi olan bu çeliğe kükürt eklenmesi ile talaşlı işlenebilirlik özelliği iyileştirilmiştir. Bu nedenle yüksek hızlı talaşlı imalata uygundurlar. Ağır korozif ortamlarda ve soğuk dövmeye uygun değildirler. İyi talaş kaldırabilme özelliği nedeniyle otamat tezgahlarında kimyasal dayanıklılık istenen mil, armatür parçaları ve dişli imatı gibi yerlerde kullanılırlar. 1.4305 X8 CrNiS18 9   SUSS303 303 <250   <1100
20.2 Ostenitik paslanmaz çelik (Austenitic stainless steel) <HB30 / Çekme Dayanımı <850
Ostenitik yapıda olup işlenmesi zordur. Soğuk çekilmiş durumda hafif mıknatıslanma gösterir, kaynak yapılabilir. Kimyasal direnci yüksek, derin sıvımaya uygun bitr çeliktir. Özellikle taşlanma veya parlatma sonrasında mükemmel bir çeliktir ve 300 C'e kadar rahatlıkla kullanılır. Özellikle yiyecek, kimya endüstrilerinde, inşaatlarda. otomativde. beyaz eşyalarda, çatal- kaşık- bıçaklarda, rendelerdeve kesici olmayan cerrahi aletlerde kullanılır. Diğer bir kullanım alanı da örme teli olması ve fleksibıl borularda kullanılmasıdır. 1.4301 X5 CrNi18 9   SUS304 304/304H 180   600
Ostenitik yapıda olup işlenmesi zordur. 1.4303 X4 CrNi18 12   SUS305/SUS305J1 305/308 <250   <850
Ostenitik 1.4310 X10 CrNi 18 8   SUS301 301 <250   <850
Ostenitik - Sülfürük asitili, fosforik asitli ve klorik asitli ortamlara dirençlidir. Molibden ilavesi sayesinde 300 C'ye kadar taneler arasında korezyona da direnir. Genellikle kağıt lastik, kimya, ilaç endüstrileri ile birlikte özelliklede tekstil ve boya endüstrilerinde kullanılır. Denizde kullanım içinde uygundur. 1.4401 X2 CrNiMo17 12 2   SUS 316 316 180   600
Ostenitik. Korozyona karşı Molibdenli olarak üretilmiştir. 316 ile aynıdır. Ancak daha düşük karbonu nedeniyle taneler arası korozyon direnci iyileşmiştir. Kaynak edilebilirlik özelliği ve soğuk dövülebilme özelliği oldukça iyidir 1.4404 X2 CrNiMo17 12 2   SUS 316L 316L <250   <850
  1.4406 X2 CrNiMoN17 12 2       <250   <850
  1.4435 X2 CrNiMo18 14 3            
  1.4436 X3 CrNiMo17 13 3   SUS 316 316 180   600
  1.4449 X3 CrNiMo18 12 3   SUS 317 317 <250   <850
Ostenitik yapıda olup işlenmesi zordur. Ti ilave edilmiş 304 gibidir ve bu sayede taneler arası korozyon özelliği ile kaynak edilebilirlik özelliği arttırılmıştır. Ancak titan nedeniyle fazla bir polisaj tavsiye edilmez.. Kaynak sonra ısıl işlem gerektirmeyen durumlar ile 450- 800 C arasında çalışan parçalar için uygundur. Ayrıca çatal- bıcak imalatında, inşaatlarda ve kesici olmaya cerrahi cihazlarda kullanılır 1.4541 X10 CrNiMoTi 18 10   SUS321 321 180   600
Ostenitik yapıda olup işlenmesi zordur. 1.4571 X6CrNiMoTi17 12 2       180   600
  1.4828 X15CrNiSi20 12            
20.2.1 Ostenitik döküm paslanmaz çelik (Cast austenitic stainless steels)    
  1.4308 G-X6CrNi18 9     CF-8 <250   <850
ferritic/martensitic 1.4313 G-X5Cr Ni13 4     CA 6 -NM 200   680
  1.4408 G-X6CrNi Mo18 10     CF-8M <250   <850
İşlenmesi zordur. 1.4581 G-X5CrNi Mo18 10   SCS22        
20.3 Martenzitik Paslanmaz Çelik (Martensitic stainless steels) / <HB320 <1100N/mm2/ (çelik gibi P40'la işlenir)
ferritic/martensitic (annealed&treated)/dificult to machine. Sertleşebilir martensitik çeliktir. Tavlanmış durumda şekillenebilme özelliği yüksektir. Bıcaklar ponpa milleri ve ev eşyalar için uygundur. 1.4021 X20Cr13   SUS420J1 420 200   680
HRc27-33 sertlikte ön sertleştirilmiş paslanmaz çelik martensitic (annealed&treated) 1.4034 X46Cr13       <320   <1100
Nikellidir. Cam kalıbında kullanılır. Cıvata ve somunlar, pervane şaftları, pompa şaftları, denizcilik donanımı, laboratuar ekipmanı imalatında kullanılır.Tavlanmış durumda işlemesi çok kolaydır ancak HRc30 üzerinde sertleştirildiğinde çok zorlaşır. 870°C civarında sürekli kullanıa uygundur. 1.4057 X17 CrNiMo16.2 (annealed)   SUS431 431 (martensitic) 285   862
  1.4086 G-X120Cr29       <320   <1100
Martensitic. 1.4106 G-X10Cr Mo13       <320   <1100
Martenzitik paslanmaz çelik. İşlenmesi zordur. 1.4112 X90CrMo V18   SUS440B   <320   <1100
Martenzitik yapıda olup işlenmesi zordur. Cr- Mo ferritik çeliktir, sertleşmez, özellikle karıncalanma tipi korozyona karşı paslanmazlık özelliği yüksektir. Özellikle otomativde yüksek paslanmazlık özelliği aranan yerlerde kullanılır. 1.4113 X6 CrMo S17 1   SUS 434 434 <250   <850
Martenzitik paslanmaz çelik. İşlenmesi zordur. 1.4116 X45Cr MoV15       <320   <1100
Çelik ve sülfürlü paslanmaz çelik 1.4125 X105Cr Mo17   SUS440C 440C <320   <1100
  1.4138 G-X120 CrMo29 2       <320   <1100
martensitic (annealed&treated) 1.4718 X45CrSi9 3   SUH1 HNV 3 <320   <1100
Isıya dayanıklı çelikler 1.4747 X80CrNiSi20     HNV 6 <320   <1100
20.4 Ferritic Paslanmaz Çelik (Ferritic Stainless Steels)/ <HB320 - Çekme mukavemeti <1100N/mm2
ferritic 1.4002 X6 Cr Al 13   SUS405 405 <320   <1100
martensitic/ferritic (annealed&treated) / Difficult to machine. Cr' martensitik çeliktir, sertleştirilebilirler.Islah edilmiş durumda çok iyi paslanmazlık özelliği gösterir. Tavlanmış durumda çok iyi soğuk işlenebilme özelliğine sahiptir.Çatal-bıçak ve makaslar için çok uygundur 1.4006 X10 Cr 13   SUS410 410 240   820
Ferritik/martenzitik yapıda olup işlenmesi zordur. Cr' lu ferritik çeliktir, sertleşmez, özelliklle tavlanmış durumda iyi soğuk şekillendirilebilir. Paslanmazlık ve parlaklık özellikleri yüksektir. Bu nedenle sütçülük ve bira endüstrilerinde, sabun sanayinde, otomativde, ev eşyalarında, alış-veriş otomatlarında, benzin pompalarında, gemi imalatında klorik asitli alanlarda kullanılır 1.4016 X6 Cr 17   SUS430 430 <320   <1100
Ferritik/martenzitik yapıda olup işlenmesi zordur. 1.4510 X3 CrTi 17   SUS 430LX 430Ti / 439 240   820
ferritic/martensitic; martensitic 1.4512 X6 Cr Ti 12     409 240   820
20.5 Ferritic-Ostenitik Paslanmaz Çelik (Ferritic-Austenitic Stainless Steels (DUPLEX))/ <HB320 - Çekme mukavemeti <1100N/mm2    
  1.4460 X8 CrNiMoN 27 5 2   SUS329J1 329 230   740
İşlenmesi zordur. 1.4582 X4CrNiMoNb 25 7       230   740
  1.4821 X20 CrNiSi 25 4       <320   <850
20.6 Ostenitik ve Duplex Paslanmaz Çelik (Austenitic and Duplex Stainless Steel)    
HRc27-33 sertlikte ön sertleştirilmiş paslanmaz çelik/Difficult to machine 1.4122 X35 CrMo17       280-350    
Soğuk çekilmiş durumda hafif manyetik ostanitik çelik olup yaylarda, antenlerde, çatal- kaşık- bıçaklarda, vidalarda kullanılır. 1.4319 X3CrNiN 17 8   SUS302 302 <250   <850
DUPLEX (ostenitik/ferritik) 1.4462 X2 CrNiMoN 22 5 3   SUS329J3L - 230   740
  1.4521 X2 CrMoTi 18 2   SUS444 443/444 <250   <850
austenitic /Difficult to machine 1.4550 X6 CrNiNb 18 10   SUS347 347 / 348 180   600
  1.4583 X10 CrNiMoNb 18 12   - 318 <250   <850
Austenitic st. Steels <850 1.4728 X15 CrNiSi20 12   SUH309 309 <250   <850
Yüksek ısının söz konusu oluğu alanlarda kullanılırlar 1.4841 X15 CrNiSi20 12   SUH310 310/314 <250   <850
Yüksek sıcaklıklarda deformasyon istenmeyen yerlerde kullanılır 1.4845 X12 CrNi 25 21   SUS310 310 <250   <850
  1.4864 X12 NiCrSi 35 16   SUH330 330 <250   <850
30 CAST İRON >/td>    
30.1 Alaşımsız Gri Dökme Demir/Pik Döküm (Grey graphite cast irons) - Sertlik (Hardness) < HB150 - Çekme Mukavemeti (Tensile strength) < 500 N /mm2
ferritic/perliticLamelli grafitli gri dökme demir-Az zorlanan, kalite şartnamesi olmayan parçalar, gövde, temel tablası, iskelet vb. 0.6010 GG10 (EN-GJL100)     A 48- 20 B 120   100-350
ferritic/perliticLamelli grafitli gri dökme demir İyi işlenebilir ve yüksek zorlanmalara dayanıklı - Zorlanan ve sürtünerek aşınan parçalar, gövde, kızak, buhar silindiri, pistonu ve segmanı, vb. 0.6015 GG15 (EN-GJL150)     A 48- 25 B 140   100-350
perliticLamelli grafitli gri dökme demir - Zorlanan ve sürtünerek aşınan parçalar, gövde, kızak, buhar silindiri, pistonu ve segmanı, vb. 0.6020 GG20 (EN-GJL200)     A 48- 30B 160   100-350
perliticLamelli grafitli gri dökme demir - Isıya dayanıklı ve sürtünerek aşınan parçalar, piston, silindir, segman, v.b. 0.6025 GG25 (EN-GJL250)     A 48- 40B 190   100-350
perliticLamelli grafitli gri dökme demir- Isıya dayanıklı ve sürtünerek aşınan parçalar, piston, silindir, segman, v.b. 0.6030 GG30 (EN-GJL300)     A 48- 45 B 220   <1000
perlitic (martensitik)Lamelli grafitli gri dökme demir - Çok fazla zorlanan parçalar ve özel haller için 0.6035 GG35 (EN-GJL350)     A 48- 50 B 250   <1000
perlitic (martensitik)Lamelli grafitli gri dökme demir - Çok fazla zorlanan parçalar ve özel haller için 0.6040 GG40 (EN-GJL400)       290   <1000
30.2 Gri Dökme Demir (Grey graphite cast irons) - Sertlik (Hardness) < HB150 -300 -Çekme Mukavemeti (Tensile strength) < 500 - 1000 N /mm2    
  0.6020 GG-20     A 48- 30B      
  0.6025 GG-25     A 48- 40B      
  0.6030 GG-30     A 48- 45 B      
  0.6035 GG-35     A 48- 50 B      
  0.6040 GG-40     A 48- 60 B      
Sfero Döküm White heart malleable cast iron GTW                
perlitic Beyaz temper döküm - İşlenmeye müsaittir, sertleştirilebilir, ıslah edilebilir. Pedal, dişli kutusu, fren tanburu, kalın cidarlı parçalar, vb. 0.8035 GTW35   FCMW34   120    
perlitic Beyaz temper döküm -   Dövülebilir. - İşlenmeye müsaittir, sertleştirilebilir, ıslah edilebilir. Pedal, dişli kutusu, fren tanburu, kalın cidarlı parçalar, vb. 0.8040 GTW40       190    
Beyaz temper döküm - Islah  edilebilir. 0.8045 GTW- 45   FCMPW45        
Beyaz temper döküm - Islah  edilebilir. 0.8055 GTW55   FCMPW55   240    
Beyaz temper döküm - Islah edilmiş olarak kullanılır. İnşaat madeni aksamı, makine gövdeleri, vb. 0.8065 GTW- 65            
Temper dökme demir(black heart malleable cast iron GTS)                
ferritic Siyah temper döküm - İyi işlenebilir. Makine parçaları, vb. 0.8135 GTS35   FCMB35   130    
ferritic Siyah temper döküm - Cıvata anahtarları,manivelalar Yüksek dayanımlı perlitik temper döküm. 0.8145 GTS45   FCMP45   130    
perlitic Siyah temper döküm - Dişli kutuları (Şanzuman Kutuları) Kranklar 0.8155 GTS55   FCMP55   230    
perlitic Siyah temper döküm - kalın cidarlı makine parçaları ,Mutfak aletleri, fren balataları, vb. 0.8165 GTS65       230    
perlitic Siyah temper döküm - Islah edilmiş olarak kullanılır. 0.8170 GTS70   FCMP70        
30.3 Küresel Grafitli Dövülebilir Dökme Demir (Nodular graphite malleable cast irons) -Sertlik (Hardness) HB200 - Çekme Mukavemeti (Tensile strength) < 700N /mm2    
ferritic Döküm güvenliği, yüksek krank milleri, Kavrama parçaları, dökümle imal edilecek borular,Türbin kanatları v.s. 0.7033 GGG-35.3       160    
ferriticDöküm güvenliği, yüksek krank milleri, Kavrama parçaları, dökümle imal edilecek borular,Türbin kanatları v.s. 0.7040 GGG40 (EN-GJS400)   FCD40 60-40-18 135- 185    
ferriticDöküm güvenliği, yüksek krank milleri, Kavrama parçaları, dökümle imal edilecek borular,Türbin kanatları v.s. 0.7043 GGG- 40.3   FCD45   200    
ferriticDöküm güvenliği, yüksek krank milleri, Kavrama parçaları, dökümle imal edilecek borular,Türbin kanatları v.s. 0.7050 GGG50 (EN-GJS500)   FCD50 65-45-12 230    
perlitic Döküm güvenliği, yüksek krank milleri, Kavrama parçaları, dökümle imal edilecek borular,Türbin kanatları v.s. 0.7060 GGG60 (EN-GJS600)   FCD60 80-55-06 260    
30.4 Küresel Grafitli Dövülebilir Dökme Demir (Nodular graphite malleable cast irons) - Sertlik (Hardness) < 200 -300 HB - Çekme Mukavemeti (Tensile strength) < 700 - 1000 N /mm2    
perlitic 0.7070 GGG70 (EN-GJS700)   FCD70 100-70-03 290    
perlitic 0.7080 GGG80 (EN-GJS800)     120-90-02 330